Fresh posts

Rädslans kroppsspråk

Rädda hundar har ett mycket tydligt kroppsspråk. Tyder du det på rätt sätt kan du förebygga att deras rädsla ökar så att de till slut börjar bita i självförsvar. En del hundar döljer rädslan genom ett tufft uppträdande, men innerst inne är de lika rädda som de hundar som istället väljer att ta till flykten. För en människa kan det vara förvirrande när en hund skickar en rad olika signaler allteftersom känslorna växlar. Men genom att iaktta de olika signalerna från svans , öron och kroppen i övrigt och tyda dem rätt kan du bättre förstå vad hunden egentligen känner ...